העמותה לצמצום פערים לכחלון : כן להעלאת קצבאות הזקנה באופן מיידי ולא להפחית מיסים

העלאת קצבאות הזקנה היא חובה ויש צורך מיידי בהעלאה ,במיוחד לקשישים שאין להם הבטחת הכנסה או פנסיה בגיל הפרישה .יש כמעט 250 אלף קשישים ללא פנסיה והם חיים בחרפת רעב ,חוסכים בחשמל ותרופות וגם במזון .מדובר על מחסור בסיסי של בין 1500-3000 שקל בחודש למקרה של קשיש סיעודי

בתאריך 27.3.2018 פנתה העמותה לשר משה כחלון העלות את הקצבה לפי מדרג.יוקר המחייה גדל באופן ניכר בשנים האחרונות, דבר אשר גרם להתייקרות מוצרי יסוד, כדוגמת מוצרי מזון ותרופות, וכי מדד המחירים לצרכן (להלן המדד) מעולם לא שיקף את השינוי הריאלי ביוקר המחייה

ויש כסף למדינה : 20 מיליארד שקל שהאוצר מחביא בתקציב לפי מבקר המדינה (דה מרקר 18.3.2018)

2018-03-25 09.00.33

 

העלאת הקצבאות תגיע מעודפי המיסים שהצטברו בשנת 2017 בתקציב

 • מבוא

  1. העמותה לצמצום פערים חברתיים (להלן העמותה) פונה אליך בנושא גובה קצבת הזקנה.

  2. מטרת פנייה זו הינה לבקש כי תבחן את נושא העלאת גובה קצבת הזקנה, וזאת בהתאם למתאר המוצע במכתב זה.

  3. העמותה מבקשת להזכיר כי אין מדובר בסוגיה שולית, אלא בסוגיית של חיים ומוות עבור קשישים רבים, שאין ידם משגת אף רכישת מוצרי מזון ותרופות חיוניות.

  4. קל וחומר כי הצהרתך כי ניתן לבצע הורדה של המיסים בזמן הקרוב מעידה על כך כי חוסן המדינה לא יפגע מיישום הצעת העמותה. וקצרה היריעה מלדון בעובדה כי חברי הכנסת העלו לעצמם את שכר העבודה, דבר אשר גורר הגדלה משמעותית בהפרשות לטובת קרן הפנסיה וההשתלמות.

  5. וקצרה היריעה מלדון בסוגיה כי המדינה העבירה בדרך לא דרך כספים מהמוסד לביטוח לאומי (להלן המל"ל) לתקציב השוטף, ובכך פגעה בחוסן הלאומי וביציבות המל"ל, אשר מטרתו מחוק הינה לסייע לציבור החלש ביום פקודה.

 • עלות המחייה הריאלית של קשיש מהישוב

 1. החל משנות ה-90 של המאה הקודמת, החלה מדינת ישראל לקדם את הפרטתם של שירותי ליבה חיוניים, כדוגמת מערכת הבריאות, שירותי גריאטריה ובתי האבות, מים וביוב, ושירותי הסיעוד.

 2. עם זאת, המדינה, מסיבותיה היא, מתעלמת מההשלכות הנגזרות של הפרטה זו, כפי שיסקר בהמשך מכתב זה.

 3. כמו כן, קשישים רבים, אשר עבדו במרבית ימי חייהם גילו ביום הפרישה כי אין ברשותם פנסיה כלל, וכי הם נאלצים להסתמך על קצבת הזקנה כמקור מחייה יחיד.

 4. במאמר מוסגר, העמותה רואה לנכון להזכיר כי חוק פנסיה חובה לא פטר את הסוגיה הנ"ל עבור הדורות אשר יצאו משוק העבודה בעתיד, וכי סביר להניח כי עתידם של מרבית חוסכי הפנסיה לא יהיה שונה משמעותית ממצבם של הקשישים כיום.

 5. זאת ועוד, העמותה מבקשת להזכיר כי יוקר המחייה גדל באופן ניכר בשנים האחרונות, דבר אשר גרם להתייקרות מוצרי יסוד, כדוגמת מוצרי מזון ותרופות, וכי מדד המחירים לצרכן (להלן המדד) מעולם לא שיקף את השינוי הריאלי ביוקר המחייה.

 6. להלן מצ"ב סקירת עלות מחייה לדוגמא, וזאת בהינתן הנחות המוצא הבאות:

 1. קשיש בודד בן 80 פלוס, שאינו במצב סיעודי

 2. רכוש הקשיש מסתכם בדירה בת 2 חדרים, וללא חיסכון העולה על 50,000 ₪

1

הערה:

 1. יש לשים את הדעת כי קשישים רבים עדיין משתכנים בשכירות, ולפיכך הם נדרשים להוצאה שנתית נוספת של כ-24,000-36,000 ₪ עבור דירת המגורים.
 2.  
 1. להלן מצ"ב סקירת העלות הנוספת המוטלת על הקשיש הנדרש לשירותי סיעוד 24/7:

2

הערות:

 1. מבדיקת העמותה עולה העובדה כי עלות המחייה של הקשיש אשר נסקרה בסעיף

 2. הקודם עשויה לעלות בנקל בכ-30% עד 50%, וזאת עקב הוספת נפש נוספת לדירת המגורים, ואף עקב המצב הסיעודי אשר מחייב הקפדה על תנאי תברואה הולמים.

 3. לשם הסר ספק, גם אם אין מתחשבים בגדילה בעלות המחייה של הקשיש, המצב חמור דיו.

 4.  

 • מסקנות ראשוניות

 

  1. כפי שהוצג לעיל, ישנו פער ניכר בין הכנסותיו של הקשיש מן הישוב, לבין ההוצאות אשר הוא נדרש להם בפועל.

  2. כמו כן, מרכיב הסיעוד מהווה חלק משמעותי מהוצאותיו של הקשיש מן הישוב, למרות שהדבר אמור להיות שירות בסיסי אשר כל אדם נזקק אמור לקבלו מהמדינה.

  3. עוד יצוין כי בהתאם למוצג בתוכניות התחקיר והפרסומים השונים בשנים האחרונות (לרבות דו"ח מבקר המדינה) מעידים כי מערך בתי האבות הנתמך ע"י המדינה אינו מתפקד כנדרש, ולפיכך דינו של קשיש הנכנס למסגרת זו אובדן צלם אנוש, ומוות מהיר.

  4. ובמילים אחרות, הוצאתו של הקשיש ממסגרת ביתו משמעותה כיום הינה גזר דין מוות מיידי.

  5. לאור זאת, נדרשת התערבות ממשלתית על-מנת לתקן את הטעון תיקון.

 • הצעת העמותה

 1. העמותה ערה לעובדה כי בעולם המערבי ישנה גדילה של מספר הקשישים, וכי אורך חייהם הממוצע עלה בשנים הבאות.

 2. לאור זאת, הצעת העמותה מתבססת על מדרג, אשר מטרתו לספק מענה אופטימלי, ככל הניתן, תחילה לקשישים אשר מצבם הכלכלי והבריאותי רעוע, ולאחר מכן לקשישים שמצבם איתן יותר.

 3. להלן מצ"ב המדרג, כאשר הנחת היסוד כי מעבר לדירה בדידה, אין לקשיש רכוש נוסף ו/או חסכונות משמעותיים (מעל 50,000 ₪ לדוגמא):

 4.  

    קריטריון

דרגה

מצב סיעודי

פנסיה

מקורות הכנסה מלבד קצבת זקנה/השלמת הכנסה (חודשי בש"ח)

הצעת העמותה

1.       

כן

אין

אין

-המדינה תממן את עלות העסקת עובד זר 24/7 במלואה

-ביטול השלמת ההכנסה

-קצבת הזקנה תועלה לגובה שכר מינימום

-ביטול התשלום בגין רכישת תרופות

2.       

כן

סה"כ הכנסה של עד 4,000 ₪

-המדינה תממן את עלות העסקת עובד זר 24/7 במלואה

-ביטול השלמת ההכנסה

-קצבת הזקנה תועלה לגובה שכר מינימום, בניכוי גובה ההכנסה של הקשיש

-ביטול התשלום בגין רכישת תרופות

3.       

לא

אין

אין

-קצבת הזקנה תועלה לגובה שכר מינימום

-ביטול השלמת ההכנסה

4.       

לא

סה"כ הכנסה של עד 4,000 ₪

-קצבת הזקנה תועלה לגובה שכר מינימום, בניכוי גובה ההכנסה של הקשיש

-ביטול השלמת ההכנסה

-ביטול התשלום בגין רכישת תרופות

5.       

לא

הכנסה של מעל גובה שכר מינימום

קצבת הזקנה תישאר כפי שהיא כיום

-ביטול השלמת ההכנסה

 • סוף דבר

 1. הצעת העמותה מציעה פתרון מאוזן, אשר מצד אחד יספק מענה לקשישים הנדרשים לסיוע, ומצד שני פתרון שלא יצור עומס בלתי סביר על הקופה הציבורית.

 2. נאמר בתורה "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלוקיך אני ה' " מכאן אנו לומדים שעלינו לנהוג כבוד בזקנים, וכתוב במדרש שהקב"ה חלק כבוד לזקנים, וכן כתוב ששאלו את שלמה המלך מה לעשות כדי לזכות בעולם הבא ענה להם "כל שכנגד זקניו כבוד" כלומר מי שיכבד זקנים הוא בן עוה"ב.

 3. לאור האמור לעיל, העמותה מבקשת לקבל את תגובתך בנדון, לרבות נקיטת צעדים מעשיים לשם תיקון הטעון תיקון.

 4. תקוות העמותה כי תסייע במילוי המצווה הדתית, אשר מהווה אף חובה מוסרית וטבעית.

 5. אין באמור במכתב זה בכדי למצות את טענות העמותה בעניין שבנדון ו/או לגרוע מכל זכות ו/או סעד אשר העמותה זכאית על פי כל דין הסכם ו/או נוהג.

העתקים:

 1. כב' השופט (בדימוס) יוסף שפירא, מבקר המדינה

 2. חה"כ משה גפני, יו"ר ועדת הכלכלה, כנסת ישראל