תרומה לעמותה

פרטי חשבון העמותה

להעברה בנקאית

מס' בנק – 10 לאומי

מס' סניף- 939 יבנה שבזי

מס' חשבון- 151300/47 העמותה לצמצום פערים חברתיים –הבית החברתי

למשלוח המחאות העמותה לצמצום פערים חברתיים, הבית החברתי. אצל, מר' יורם מועלמי, רחוב הדולב 75, מושב גאליה, 7688500

מסמכי העמותה :

ניהול תקין לשנת 2018

ניהול תקין 2018

מאזן 2017

מאזן העמותה 2017

 

אישור העדר תשלומי שכר 2017.jpg

 

תעודת העמותה