התנועה לאקטיביזם חברתי כלכלי

העמותה לצמצום פערים חברתיים

חזון העמותה

העמותה לצמצום פערים חברתיים "הבית החברתי " (להלן העמותה) הוקמה בשנת 2014, וזאת עקב המצב הכלכלי-חברתי העגום במדינת ישראל. בבסיס חזון העמותה, עומדת התפיסה כי ניתן לצמצם את הפערים החברתיים תוך שילוב ניעה מעמדית-חברתית, וזאת במטרה לשפר את איכות החיים של הפרט, וכלל החברה במדינת ישראל

בבסיס החזון של העמותה לצמצום פערים חברתיים :

אקטיביזם חברתי כלכלי -מעורבות חברתית של האזרח

פעילות רגולטורית מול מוסדות השלטון

חינוך פיננסי להתנהלות כלכלית נכונה

בקליפת האגוז, ניתן למנות מספר אמצעים שכיחים אשר העמותה נעזרת בהם לשם קידום החזון:

  1. שיפור מודעות הציבור לסוגיות צרכניות וכלכליות שכיחות
  2. הנגשה טכנולוגית לשם פישוט והרחבת "מעגל הידע" בציבור
  3. העצמה כלכלית של הפרט והמשפחה
  4. פעילות מול הרגולטורים ומערכות השלטון לשם קידום האינטרסים הציבוריים
  5. פנייה לערכאות משפטיות אם וכאשר הדבר נדרש, וזאת במטרה לתקן מחדלים שלטוניים
  6. חילוץ מעוטי יכולת ממצבם הכלכלי, וזאת ע"י הקניית כלים מתאימים
  7. שיתופי פעולה עם עמותות וגורמים אשר לדעת העמותה יוכלו לקדם את החזון

אמצעים לקידום חזון העמותה

האמצעי הוא פרישה ארצית רחבה על מנת להגיע לכמה שיותר משקי בית ובכך  לממש את החזון בסיוע לאזרחי ישראל למצות את זכויותיהם החברתיות ולהקל את המצוקה הכלכלית ע"י חינוך פיננסי ובכך לשפר את איכות החיים של משקי הבית

משקי בית רבים אינם מתנהלים נכון ,לא ממצים את הזכויות החברתיות ואינם מונגשים טכנולוגית ועל כן נוצרו פערים מחוסר מידע כלכלי .לדעת הבית החברתי בעזרת תקציבים מתאימים מהמדינה ומתורמים פרטיים ניתן להגיע לאלפי משפחות באמצעות סדנאות בכל עיר לצורך העברת הידע הנרחב שנצבר בעמותה על מנת להתנהל כלכלית נכון ולחסוך ממשקי הבית את הצורך להיקלע למשבר כלכלי בשל ריבוי חובות והלוואות שרובם הגדול נלקח לצורך התמודדות עם יוקר המחייה כמו משבר הדיור ,קושי בהחזר המשכנתא אך ללא תכנון מספיק וקפדני .לא מעט משקי בית אינם מודעים גם לאפשרויות שלהם להגדיל את ההכנסה הפנויה ובנוסף לחסוך בהוצאות יקרות או מיותרות

 

הישגים עיקריים לעמותה (נכון לדצמבר 2018)

העמותה פועלת במישור הרגולטורי כמו וועדות הכנסת הממשלה או בנק ישראל על מנת להוזיל את יוקר המחייה ולצמצם פערים חברתיים

בשנת 2018

1.בעקבות מחאת יוקר המחייה יצאנו לרחובות להפגין והצלחנו לצמצם בצורה דרסטית את העלייה במחיר החשמל מ 8% ל 2.9% בלבד

2.סיכלנו את היוזמה של משרד האוצר למתן 90% משכנתא לזוגות הצעירים שרוצים לקנות את הדירה הראשונה , דבר שהיה מביא לחורבן כלכלי על המשק בישראל וגורם לקריסת עשרות אלפי זוגות צעירים מבחינה כלכלית

בשנת  2017

1.בלמנו את האשראי הצרכני .לאחר גידול של 7% בשנה ביתרת ההלוואות שהגיע לשיא של 190 מיליארד שקל נבלם שיעור הגידול באשראי שעמד בתחילת 2018 על גידול של 0.9% בלבד

2.הוצאנו את הבנקים מהכיתות לאחר שהופענו בוועדת החינוך והתרענו על אינטרסים סמויים של הבנקים ,ושלא יתכן שהבנקים יחנכו פיננסית את התלמידים (הודעת בנק ישראל )

3.חשפנו פרשת שחיתות בכספים ב 10 מיליון שקל  של בנק ישראל בכל הנוגע להתקשרויות עם ספקים ואנחנו מתמודדים בעניין עם וועדת הכספים

4.עצרנו את היתרי הבניה בעיר יבנה לאחר שהתברר שבתמהילי הדירות במחיר למשתכן אחוז גבוה הם דירות של 6 חדרים ובמעלה במחירים של 1.6 מיליון ועד 2.2 מיליון שקל ,דבר שלא מאפשר לזוגות צעירים לרכוש דירה במחיר מוזל

בשנת 2016

1. חסכנו לציבור כ 500 מיליון שקל בשנה בעמלות בנקים

מדובר על מסלולי עמלות מוזלים + עמלת הודעה ללקוח + עמלת שיק למפקיד

בשנת 2015

1. פעלנו להעלאת שכר החיילים שעלה ב 100%

2.פעלנו בהצלחה להגבלת שכר מנהלי הבנקים בתקשורת ובשת"פ עם חברי כנסת מכל צדי המפה הפוליטית

 

אבני דרך/משימות צפה עתיד

על הפרק :

1.סדנאות להתנהלות כלכלית נכונה בשת"פ עם הרשויות המקומיות

2.קורסים לתכנון תקציב משפחתי המעניקים למשקי הבית את הכלים להתמודד טוב יותר עם ניהול משק הבית מבחינת הכנסות / הוצאות /פנסיה / ביטוחים

3.הקמת מחלקה לייעוץ משפטי בעזרת מתנדבים בעלי השכלה בתחומי המשפטים

4.גיוס מתנדבים לעמותה על מנת לתת מענה לקהילה בתחום הנגשת זכויות חברתיות

5.כניסה למערכת החינוך בבתי הספר התיכונים על מנת ללמד חינוך פיננסי

6.שת"פ עם ארגוניים אזרחיים נוספים בתחום הרגולטורי

7.שת"פ להקמת מרכזים קהילתיים לשרות יעוץ לאזרח

 

סקירה משווה בגין תשלום אגרות כשירות לרכב מחלקת המחקר של הכנסת